Dlaczego Konarski?

            Dlaczego Konarski? X LO jest szkołą integracyjną. Oznacza to , że uczniowie uczą się więcej »

X LO im. Stanisława Konarskiego

z oddziałami integracyjnymi w Radomiu. więcej »

 

Dni otwarte

KONARSKI

zaprasza

Uczniów szkół gimnazjalnych, Rodziców  i wszystkich zainteresowanych

na Dni Otwarte

31 marca 2017 godzina 12:00 – 16:30

1 kwietnia 2017 godzina 9:00 – 13:00

 

Szkoła w kadrze

MANNEQUIN CHALLENGE XLO

 

PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU

PROJEKT „PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU”

 

                Projekt „Przez kształcenie do sukcesu” jest realizowany przez Gminę Miasta Radomia i  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”.

W naszej szkole w ramach w/w projektu zostaną przeprowadzone zajęcia w oparciu
o metodę eksperymentu z następujących przedmiotów:

– matematyka

– fizyka

– chemia

– biologia

– geografia


Opis projektu znajduje się na stronie:

http://www.sip.umradom.pl/    (w zakładce „Przez kształcenie do sukcesu”)

Regulamin rekrutacji do projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3.
Założenie poprzedzające przystąpienie do wnioskowania to budowanie struktur sprzyjających tworzeniu bazy informacyjnej o potrzebach ucznia w zakresie edukacji czytelniczej. Kolejny etap to weryfikacja struktury zbiorów biblioteki szkolnej oraz analiza ich zawartości pod względem zaspakajania potrzeb czytelniczych uczniów w tym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach realizacji projektu placówka otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o 581 woluminów, część również na nośnikach elektronicznych.

Korzyści jakie niesie realizacja projektu:

Promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.

Aktywizacja młodzieży w gromadzeniu księgozbioru – uświadamianie pozytywnego wpływu obcowania z książką.

Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo (w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych „Koło Przyjaciół Książki”).

Wnikliwe identyfikowanie komponentów motywacji czytelniczych u uczniów.

Modyfikacja oferty czytelniczej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uwzględniająca różnorodność deficytów uczniów między innymi takich jak niedowidzenie, trudności uwarunkowane dysfunkcjami centralnego układu nerwowego jak również zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Niwelowanie istotnego zróżnicowania praktyk czytelniczych ze względu na dostęp do infrastruktury bibliotecznej (dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, podjazd windą, przemieszczanie się wózkiem
w pomieszczeniu).

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Informacje dotyczące rektutacji
pojawią się na stronie internetowej szkoły po 15.04.2017r.

Tymczasem zapraszamy na DNI OTWARTE SZKOŁY:
PIĄTEK 31.03.2017r. w godzinach 12.00 – 16.30
SOBOTA 01.04.2017r. w godzinach 9.00 – 13.00

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress