Wymagane dokumenty- rekrutacja 2016/2017

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wydrukowany z Systemu elektronicznej rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów – umieszczone w koszulce).
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum
  • Zaświadczenia w przypadku korzystania z uprawnień przewidzianych  przez regulamin.

Dokumenty składane w przypadku zakwalifikowania kandydata do przyjęcia do                 X Liceum Ogólnokształcącego:

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Dwie  fotografie – podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia,

W przypadku postępowania uzupełniającego:

  • Wniosek o przyjęcie do klasy I – podpisany przez kandydata i rodziców (w przypadku przyjęcia do szkoły)
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia  o szczegółowych   wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum
  • oryginały w/w dokumentów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress