PODSUMOWANIE PROJEKTU „WSZYSCY LUDZIE RODZĄ SIĘ WOLNI I RÓWNI”

            W roku szkolnym 2017/18 uczniowie i nauczyciele z X LO przystąpili do ogólnopolskiego programu „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” organizowanego przez Amnesty International. Jego celem jest m.in. mobilizowanie lokalnych społeczności na rzecz świata wolnego od dyskryminacji i przemocy. Koordynatorami projektu byli nauczyciele: Paweł Borowiecki, Danuta Karoń, Maria Owczarek i Ewa Wziątek. Uczestniczący w warsztatach uczniowie i nauczyciele rozmawiali o podstawowych prawach człowieka oraz wzbogacili swoją wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji oraz wykluczenia. Poruszaliśmy zagadnienia związane m.in. z hejtem i mową nienawiści oraz skutkami do jakich może ona doprowadzić. Mówiliśmy także o stereotypach oraz tolerancji wobec osób różniących się od nas. W październiku zespoły projektowe przeprowadziły w środowisku szkolnym akcję na rzecz praw człowieka, która odbyła się w X LO podczas Festynu Integracyjnego. Głównym jej celem było zwiększenie świadomości nt. Praw Człowieka. Uczestniczyli w niej nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz dzieci z Przedszkola Karuzela w Radomiu. W ramach akcji przygotowano stoisko promujące projekt, materiały informacyjne na temat praw człowieka i sytuacji dzieci z Globalnego Południa. Wspólnie czytano Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a na zakończenie stworzono łańcuch, którego kolorowe ogniwa zawierały artykuły tej deklaracji. Każdy z uczestników otrzymał naklejkę z napisem: PRAWA CZŁOWIEKA – IM WIĘCEJ WIESZ, TYM WIĘCEJ MOŻESZ. Pod koniec listopada i na początku grudnia nastąpiło podsumowanie projektu. Każda klasa wspólnie wykonywała plakat dotyczący omawianych zagadnień.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress