Terminy rekrutacji 2018/2019

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu na rok szkolny 2018/2019

REKRUTACJA ZASADNICZA:

  1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 10 maja od godziny 10:00 do 18 maja do godziny 15:00,

od 15 czerwca od godziny 10:00 do 19 czerwca do godziny 16:00 – możliwość dokonania zmiany wyboru

  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum):

od 22 czerwca od godziny 12:00 do 27 czerwca do godziny 16:00.

  1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

od 10 maja do 6 lipca

  1. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

6 lipca godzina 12:00.

  1. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów tj. świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 6 lipca od godziny 12:00 do 12  lipca do godziny 10:00.

  1. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

12  lipca godzina 16:00.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 13 lipca od godziny 8:00 do 16 lipca do godziny 16:00.

2.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

od 13 lipca do 28 sierpnia

3.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

29 sierpnia godzina 12:00.

  1. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 29 sierpnia od godziny 12:00 do 30 sierpnia do godziny 16:00.

  1. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

do 31 sierpnia godzina 12:00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz Harmonogram

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress