Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Radomia – informator

Nasza szkoła bierze udział w organizowanych w styczniu w placówkach oświatowych miasta Radomia wyborach do II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Radomia.
Młodzieżowa Rada Miasta to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności. Działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich, jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnymi, pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miasta jest zwiększenie zainteresowania, zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY do zgłaszania kandydatur do przeprowadzenia wyborów w naszej szkole – okręgu wyborczym nr 8 (posiadamy jeden mandat w radzie do obsadzenia)
WAŻNE INFORMACJE!!!
7.01-15.01 – zgłaszanie kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Radomia, dostarczenie do Okręgowej Komisji Wyborczej listy poparcia kandydatury radnego
16.01-23.01 – szkolna kampania wyborcza kandydatów na radnych
24.01 – dzień wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.
Nad organizacją wyborów w naszej szkole czuwa Okręgowa Komisja Wyborcza powołana przez Dyrektora szkoły 19 grudnia 2019 r. w składzie:
1. Kinga Piasta – Opiekun SU – przewodnicząca Komisji
2. Ilona Maj – nauczyciel
3. Julia Janas – przewodnicząca SU- kl. 2c
4. Patrycja Kwiatkowska – kl. 1a
5. Paulina Szydło – kl. 1a
Zgłoszenia kandydatów przyjmuje p. K. Piasta

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress