Dokumenty szkolne

PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU

PROJEKT „PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU”

 

                Projekt „Przez kształcenie do sukcesu” jest realizowany przez Gminę Miasta Radomia i  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”.

W naszej szkole w ramach w/w projektu zostaną przeprowadzone zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu z następujących przedmiotów:

– matematyka

– fizyka

– chemia

– biologia

– geografia


 31 .01. 2018
Artykuł w  Echo Dnia Radomskie

Opis projektu znajduje się na stronie:

http://www.sip.umradom.pl/    (w zakładce „Przez kształcenie do sukcesu”)

Regulamin rekrutacji do projektu

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Statut szkoły

Statut w wersji PDF:  Statut_X LO

Materiały do pobrania dla nauczycieli

 

Materiały do pobrania dla nauczycieli X LO:

Metoda nauczania to sposób pracy nauczyciela z uczniami

Wzory sprawozdań w roku szkolnym 2017/2018

sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych
Realizacja godzin

IPET – wzór arkusza- IPET-arkusz

IPR – wzór arkusza – IPR-arkusz

 

Program wychowawczy szkoły

program wychowawczy 2016/17

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress