Rekrutacja

Nabór do klas w roku szkolnym 2020/2021

Proponowane profile klas po szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane
klasa 1A historia; wiedza o społeczeństwie język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
klasa 1B biologia; chemia język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
klasa 1C geografia; język angielski język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/21 – prezentacja MKO 

PODSTAWA PRAWNA:

  •  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) – rozdział 6
  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)

 


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Terminy rekrutacji 2020/2021

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021 i harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – załącznik nr 1


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

 

 

 

Wymagane dokumenty- rekrutacja 2016/2017

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wydrukowany z Systemu elektronicznej rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów – umieszczone w koszulce).
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum
  • Zaświadczenia w przypadku korzystania z uprawnień przewidzianych  przez regulamin.

Dokumenty składane w przypadku zakwalifikowania kandydata do przyjęcia do                 X Liceum Ogólnokształcącego:

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Dwie  fotografie – podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia,

W przypadku postępowania uzupełniającego:

  • Wniosek o przyjęcie do klasy I – podpisany przez kandydata i rodziców (w przypadku przyjęcia do szkoły)
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia  o szczegółowych   wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum
  • oryginały w/w dokumentów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress