Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji po gimnazjum – prezentacja MKO

Podstawa prawna:


Zasady rekrutacji po VIII klasie szkoły podstawowej – prezentacja MKO

Podstawa prawna:

 


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Nabór do klas w roku szkolnym 2019/2020

Proponowane profile klas po gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane
klasa 1A język polski; historia; wiedza o społeczeństwie język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie.
klasa 1B język polski; historia; język angielski język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie.
klasa 1C geografia; informatyka; język angielski język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie.


Proponowane profile klas po szkole podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane
klasa 1D historia; wiedza o społeczeństwie język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie.
klasa 1E biologia; chemia język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie.
klasa 1F geografia; język angielski język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie.

 


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Terminy rekrutacji 2019/2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020 oraz Harmonogram


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

 

 

 

Wymagane dokumenty- rekrutacja 2016/2017

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wydrukowany z Systemu elektronicznej rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów – umieszczone w koszulce).
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum
  • Zaświadczenia w przypadku korzystania z uprawnień przewidzianych  przez regulamin.

Dokumenty składane w przypadku zakwalifikowania kandydata do przyjęcia do                 X Liceum Ogólnokształcącego:

  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Dwie  fotografie – podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia,

W przypadku postępowania uzupełniającego:

  • Wniosek o przyjęcie do klasy I – podpisany przez kandydata i rodziców (w przypadku przyjęcia do szkoły)
  • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia  o szczegółowych   wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum
  • oryginały w/w dokumentów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress