Termin rekrutacji

Terminy rekrutacji 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego kandydatów do oddziałów klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu na rok szkolny 2017/2018

REKRUTACJA ZASADNICZA:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 8 maja od godziny 10:00 do 19 maja do godziny 15:00,

od 16 czerwca od godziny 10:00 do 19 czerwca do godziny 16:00 – możliwość dokonania zmiany wyboru

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum):

od 23 czerwca od godziny 12:00 do 28 czerwca do godziny 16:00.

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 USO:

od 8 maja do 5 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t USO)

4. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

5 lipca do godziny 16:00.

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów tj. świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 6 lipca od godziny 10:00 do 14  lipca do godziny 12:00.

6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

14  lipca do godziny 16:00.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

od 10 sierpnia od godziny 10:00 do 14 sierpnia do godziny 16:00.

2.Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne:

od 10 sierpnia do 28 sierpnia (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t USO)

3.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia:

28 sierpnia do godziny 12:00.

4. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego:

od 29 sierpnia od godziny 8:00 do 30 sierpnia do godziny 16:00.

5. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

do 31 sierpnia do godziny 16:00.

ZARZĄDZENIE Nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY-Harmonogram rekrutacji

Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress