Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji po gimnazjum – prezentacja MKO

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) –rozdział 2a.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60 ze zm.) art. 149.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586).
  • ZARZĄDZENIA NR 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Zasady rekrutacji po VIII klasie szkoły podstawowej – prezentacja MKO

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) –rozdział 6.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610).
  • ZARZĄDZENIA NR 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

 


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress