Dlaczego Konarski?

            Dlaczego Konarski? X LO jest szkołą integracyjną. Oznacza to , że uczniowie uczą się więcej »

X LO im. Stanisława Konarskiego

z oddziałami integracyjnymi w Radomiu. więcej »

 

Dni otwarte

KONARSKI

zaprasza

Uczniów szkół gimnazjalnych, Rodziców  i wszystkich zainteresowanych

na Dni Otwarte

31 marca 2017 godzina 12:00 – 16:30

1 kwietnia 2017 godzina 9:00 – 13:00

 

Szkoła w kadrze

MANNEQUIN CHALLENGE XLO

 

PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU

PROJEKT „PRZEZ KSZTAŁCENIE DO SUKCESU”

 

                Projekt „Przez kształcenie do sukcesu” jest realizowany przez Gminę Miasta Radomia i  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Osi Priorytetowej X „Edukacja Dla Rozwoju Regionu”.

W naszej szkole w ramach w/w projektu zostaną przeprowadzone zajęcia w oparciu o metodę eksperymentu z następujących przedmiotów:

– matematyka

– fizyka

– chemia

– biologia

– geografia


Opis projektu znajduje się na stronie:

http://www.sip.umradom.pl/    (w zakładce „Przez kształcenie do sukcesu”)

Regulamin rekrutacji do projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3.
Założenie poprzedzające przystąpienie do wnioskowania to budowanie struktur sprzyjających tworzeniu bazy informacyjnej o potrzebach ucznia w zakresie edukacji czytelniczej. Kolejny etap to weryfikacja struktury zbiorów biblioteki szkolnej oraz analiza ich zawartości pod względem zaspakajania potrzeb czytelniczych uczniów w tym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach realizacji projektu placówka otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o 581 woluminów, część również na nośnikach elektronicznych.

Korzyści jakie niesie realizacja projektu:

Promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.

Aktywizacja młodzieży w gromadzeniu księgozbioru – uświadamianie pozytywnego wpływu obcowania z książką.

Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo (w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych „Koło Przyjaciół Książki”).

Wnikliwe identyfikowanie komponentów motywacji czytelniczych u uczniów.

Modyfikacja oferty czytelniczej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uwzględniająca różnorodność deficytów uczniów między innymi takich jak niedowidzenie, trudności uwarunkowane dysfunkcjami centralnego układu nerwowego jak również zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Niwelowanie istotnego zróżnicowania praktyk czytelniczych ze względu na dostęp do infrastruktury bibliotecznej (dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, podjazd windą, przemieszczanie się wózkiem
w pomieszczeniu).

Konkurs „My Hometown”

Miła wiadomość dotarła do nas ostatnio z Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. W organizowanym 13 marca przez ośrodek konkursie „My Hometown” uczniowie naszej szkoły zdobyli zaszczytne wyróżnienie. Konkurs odbył się w imponującym, nowym budynku Szkoły Plastycznej i składał się z ustnej 3-5 minutowej prezentacji na temat Radomia w języku angielskim, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej powerpoint. Nasi uczniowie Rafał Kiraga i Ola Przybytniewska przygotowali pod opieką nauczycieli języka angielskiego pani Agnieszki Soczewińskiej i pana Jerzego Janiszewskiego dialog, który wraz z prezentacją interaktywną zaprezentowali przed publicznością złożoną z przedstawicieli wielu radomskich szkół średnich. Pomysł i wykonanie okazał się udany, co potwierdziło decyzję jury o wyróżnieniu naszych uczniów.

Serdecznie gratulujemy! Jeszcze raz okazało się, że chcieć, to móc!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress