Dlaczego Konarski?

            Dlaczego Konarski? X LO jest szkołą integracyjną. Oznacza to , że uczniowie uczą się więcej »

X LO im. Stanisława Konarskiego

z oddziałami integracyjnymi w Radomiu. więcej »

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3.
Założenie poprzedzające przystąpienie do wnioskowania to budowanie struktur sprzyjających tworzeniu bazy informacyjnej o potrzebach ucznia w zakresie edukacji czytelniczej. Kolejny etap to weryfikacja struktury zbiorów biblioteki szkolnej oraz analiza ich zawartości pod względem zaspakajania potrzeb czytelniczych uczniów w tym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach realizacji projektu placówka otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o 581 woluminów, część również na nośnikach elektronicznych.

Korzyści jakie niesie realizacja projektu:

Promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.

Aktywizacja młodzieży w gromadzeniu księgozbioru – uświadamianie pozytywnego wpływu obcowania z książką.

Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo (w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych „Koło Przyjaciół Książki”).

Wnikliwe identyfikowanie komponentów motywacji czytelniczych u uczniów.

Modyfikacja oferty czytelniczej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uwzględniająca różnorodność deficytów uczniów między innymi takich jak niedowidzenie, trudności uwarunkowane dysfunkcjami centralnego układu nerwowego jak również zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Niwelowanie istotnego zróżnicowania praktyk czytelniczych ze względu na dostęp do infrastruktury bibliotecznej (dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, podjazd windą, przemieszczanie się wózkiem
w pomieszczeniu).

Konkurs „My Hometown”

Miła wiadomość dotarła do nas ostatnio z Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. W organizowanym 13 marca przez ośrodek konkursie „My Hometown” uczniowie naszej szkoły zdobyli zaszczytne wyróżnienie. Konkurs odbył się w imponującym, nowym budynku Szkoły Plastycznej i składał się z ustnej 3-5 minutowej prezentacji na temat Radomia w języku angielskim, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej powerpoint. Nasi uczniowie Rafał Kiraga i Ola Przybytniewska przygotowali pod opieką nauczycieli języka angielskiego pani Agnieszki Soczewińskiej i pana Jerzego Janiszewskiego dialog, który wraz z prezentacją interaktywną zaprezentowali przed publicznością złożoną z przedstawicieli wielu radomskich szkół średnich. Pomysł i wykonanie okazał się udany, co potwierdziło decyzję jury o wyróżnieniu naszych uczniów.

Serdecznie gratulujemy! Jeszcze raz okazało się, że chcieć, to móc!

Wykłady Międzynarodowe na WSH – Rolf Nikel o współczesnych stosunkach niemiecko-polskich

     W czwartek 16 marca uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Danuty Karoń, p. Joanny Łyjak oraz p. Karoliny Sot-Sosnowskiej wzięli  udział w spotkaniu z Ambasadorem Niemiec, Rolfem Niklem.. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu Wykładów Międzynarodowych, w murach WSH przy ul. Traugutta 61a,  Tematem wydarzenia były współczesne oblicza stosunków niemiecko-polskich oraz współpraca sąsiadów w zakresie wymiany gospodarczej i handlowej.


Więcej informacji na stronie wsh.pl

Studniówka 2017

« 1 z 2 »

Nabór do klas w roku szkolnym 2017/2018

Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia
Proponowane profile klas w roku szkolnym 2017/2018  
w X Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Radomiu.

klasa 1A

klasa z rozszerzonym programem:

 • języka polskiego
 • historii
 • wiedzy o społeczeństwie

języki obce: język angielski(kontynuacja) i język niemiecki(od podstaw);

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • ocena z języka polskiego;
 • ocena z matematyki;
 • ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena);
 • jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie

klasa 1B

klasa z rozszerzonym programem:

 • języka polskiego
 • historii
 • języka angielskiego

języki obce: język angielski(kontynuacja) i język niemiecki(od podstaw);

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • ocena z języka polskiego;
 • ocena z matematyki;
 • ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena);
 • jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie

klasa 1C

klasa z rozszerzonym programem:

 • biologii
 • chemii
 • języka angielskiego

języki obce: język angielski(kontynuacja) i język niemiecki(od podstaw);

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • ocena z języka polskiego;
 • ocena z matematyki;
 • ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena);
 • jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie

klasa 1D

klasa z rozszerzonym programem:

 • geografii
 • wiedzy o społeczeństwie
 • języka angielskiego

języki obce: język angielski(kontynuacja) i język niemiecki(od podstaw);

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • ocena z języka polskiego;
 • ocena z matematyki;
 • ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena);
 • jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie

klasa 1E

klasa z rozszerzonym programem:

 • geografii
 • informatyki
 • języka angielskiego

języki obce: język angielski(kontynuacja) i język niemiecki(od podstaw);

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:

 • ocena z języka polskiego;
 • ocena z matematyki;
 • ocena z języka obcego nowożytnego (najlepsza ocena);
 • jeden z spośród  następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza  o społeczeństwie.

Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress