Pedagog opiekuńczy

Pedagog opiekuńczy– mgr Paweł Borowiecki

Zadaniem pedagoga opiekuńczego jest:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych wśród uczniów.
 • Określenie i organizowanie różnych form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
 • Pomoc i wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów w zakresie wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działania na rzecz organizacji opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, z zakresu psychoedukacji, profilaktyki, rewalidacji.
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców.
 • Współpraca z takimi instytucjami jak: Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, PCPR, MOPS, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje.

Dni i godziny pracy pedagoga opiekuńczego:

Poniedziałki i środy Wtorki i czwartki
godz. 9.00 – 14.00 godz. 9.00 – 14.00
Daty: Daty:
11.09.2017 05.09.2017
13.09.2017 07.09.2017
25.09.2017 19.09.2017
27.09.2017 21.09.2017
09.10.2017 03.10.2017
11.10.2017 05.10.2017
23.10.2017 17.10.2017
25.10.2017 19.10.2017
06.11.2017 31.10.2017
08.11.2017 02.11.2017
20.11.2017 14.11.2017
22.11.2017 16.11.2017
04.12.2017 28.11.2017
06.12.2017 30.11.2017
18.12.2017 12.12.2017
20.12.2017 14.12.2017
 03.01.2017  09.01.2018
 11.01.2018

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress