Pedagog opiekuńczy

Pedagog opiekuńczy– mgr Paweł Borowiecki

Zadaniem pedagoga opiekuńczego jest:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych wśród uczniów.
 • Określenie i organizowanie różnych form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
 • Pomoc i wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów w zakresie wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działania na rzecz organizacji opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, z zakresu psychoedukacji, profilaktyki, rewalidacji.
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców.
 • Współpraca z takimi instytucjami jak: Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, PCPR, MOPS, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje.

Dni i godziny pracy pedagoga opiekuńczego:

Poniedziałki i środy Wtorki i czwartki
godz. 9.00 – 15.00 godz. 9.00 – 15.00
Daty: Daty:
10.09.2018 04.09.2018
12.09.2018 06.09.2018
24.09.2018 18.09.2018
26.09.2018  20.09.2018
08.10.2018 02.10.2018
10.10.2018 04.10.2018
22.10.2018 16.10.2018
24.10.2018 18.10.2018
05.11.2018  30. 10.2018
07.11.2018 13.11.2018
19.11.2018 15.11.2018
21.11.2018 27.11.2018
03.12.2018 29.11.2018
05.12.2018 11.12.2018
17.12.2018 13.12.2018
19.12.2018 08.01.2019
 03.01.2017 10.01.2019

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress