Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka szkolna realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”Priorytet 3.
Założenie poprzedzające przystąpienie do wnioskowania to budowanie struktur sprzyjających tworzeniu bazy informacyjnej o potrzebach ucznia w zakresie edukacji czytelniczej. Kolejny etap to weryfikacja struktury zbiorów biblioteki szkolnej oraz analiza ich zawartości pod względem zaspakajania potrzeb czytelniczych uczniów w tym
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach realizacji projektu placówka otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o 581 woluminów, część również na nośnikach elektronicznych.

Korzyści jakie niesie realizacja projektu:

Promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród młodzieży.

Aktywizacja młodzieży w gromadzeniu księgozbioru – uświadamianie pozytywnego wpływu obcowania z książką.

Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo (w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych „Koło Przyjaciół Książki”).

Wnikliwe identyfikowanie komponentów motywacji czytelniczych u uczniów.

Modyfikacja oferty czytelniczej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uwzględniająca różnorodność deficytów uczniów między innymi takich jak niedowidzenie, trudności uwarunkowane dysfunkcjami centralnego układu nerwowego jak również zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Niwelowanie istotnego zróżnicowania praktyk czytelniczych ze względu na dostęp do infrastruktury bibliotecznej (dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową, podjazd windą, przemieszczanie się wózkiem
w pomieszczeniu).

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress