Wyjście do Aresztu Śledczego

Dzień Dziecka zapisał się na kartach historii klasy 2b wyjściem do Aresztu Śledczego przy ulicy Wolanowskiej 120. Podczas spotkania Funkcjonariusze Służby Więziennej zapoznali uczniów z historią powstania radomskiej jednostki penitencjarnej. Przybliżono codzienne zadania Służby Więziennej. Zwiedzający zobaczyli cele mieszkalne, pola spacerowe, świetlicę, kaplicę, uczestniczyli w pokazie pracy psa specjalnego. Przeprowadzono z uczniami pogadankę dotyczącą przeciwdziałaniu przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i niepodległościowych. Ukazano również rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa.

Następnie, w ramach działań profilaktycznych Uczniowie wysłuchali historii jednego ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, który przestrzegał o konsekwencjach zejścia ze ścieżki praworządności.

Młodzież zadawała sporo pytań o warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pracę w Służbie Więziennej, jak również pytano o korzyści, które płyną z wykonywania tego zawodu.

Nasze wyjście do aresztu zakończono refleksją, że zakład karny to nie tylko miejsce odbywania kary, a jego funkcją jest nie tylko izolacja. To miejsce powinno stać się przede wszystkim przestrzenią do podjęcia zmiany w obszarze dotychczasowego życia, jak również wszystkich tych aspektów funkcjonowania, które negatywnie wpływają na jednostkę i jej najbliższych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress