Rekrutacja

Nabór do klas w roku szkolnym 2023/2024

Proponowane profile klas po w roku szkolnym 2023/2024

klasa przedmioty rozszerzone języki obce przedmioty punktowane
klasa 1A historia; język polski język angielski, język niemiecki język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
klasa 1B geografia; język angielski język angielski, język niemiecki język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
klasa 1C biologia; chemia język angielski, język niemiecki język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
klasa 1D informatyka; język angielski język angielski, język niemiecki język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
klasa 1E geografia; język angielski język angielski, język niemiecki język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji prezentacja MKO

PODSTAWA PRAWNA:

Projekt wykazu zawodów i konkursów, za osiągnięcia w których można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji na rok 2023/2024, został ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  i jest dostępny pod linkiem.

 


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do siedziby X LO  (szkoła pierwszego wyboru) ,
  • wysłać dokumenty poprzez  system naboru z podpisem elektronicznym (Profil Zaufany)

 

 

 

 

Terminy rekrutacji 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do siedziby X LO  (szkoła pierwszego wyboru) ,
  • wysłać dokumenty poprzez  system naboru z podpisem elektronicznym (Profil Zaufany)

 

 

 

Wymagane dokumenty- rekrutacja 2021/2022

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wydrukowany z Systemu elektronicznej rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
  • Zaświadczenia w przypadku korzystania z uprawnień przewidzianych  przez regulamin.

Dokumenty składane w przypadku zakwalifikowania kandydata do przyjęcia do X Liceum Ogólnokształcącego:

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty
  • Dwie  fotografie – podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia,

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress