Rekrutacja

Nabór do klas w roku szkolnym 2021/2022

Proponowane profile klas po szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

klasa przedmioty rozszerzone przedmioty punktowane
klasa 1A historia; wiedza o społeczeństwie język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.
klasa 1B geografia; język angielski język polski; matematyka; język obcy nowożytny (najlepsza ocena); jeden z spośród następujących przedmiotów (najwyższa ocena): biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji prezentacja MKO

PODSTAWA PRAWNA:

Wykaz zawodów i konkursów, za osiągnięcia w których można uzyskać dodatkowe punkty w rekrutacji na rok 2021/2022, został ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 26 lutego 2021 r. i jest dostępny pod linkiem.

 


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie;

W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między osobami obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są  telefonicznie i mailowo.

Terminy rekrutacji 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Informacje Ministra Edukacji i Nauki na temat harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


Szkoła prowadzi nabór za pośrednictwem miejskiego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych:


Podanie należy wydrukować z systemu informatycznego – Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia

 

 

 

Wymagane dokumenty- rekrutacja 2021/2022

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wydrukowany z Systemu elektronicznej rekrutacji i potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
  • Zaświadczenia w przypadku korzystania z uprawnień przewidzianych  przez regulamin.

Dokumenty składane w przypadku zakwalifikowania kandydata do przyjęcia do X Liceum Ogólnokształcącego:

  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty
  • Dwie  fotografie – podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia,

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress