Dlaczego Konarski?

            Dlaczego Konarski? X LO jest szkołą integracyjną. Oznacza to , że uczniowie uczą się więcej »

X LO im. Stanisława Konarskiego

z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu.       X LO jest szkołą integracyjną. Oznacza to , że uczniowie uczą się w więcej »

 

Wolontariat

Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu w naszej szkole rozpoczął działalność od 2002 roku. Obecnie liczy 24 wolontariuszy. Opiekunem S.K.M. Wolontariatu jest pani Edyta Stępniewicz.
Przeprowadzamy różnorodne akcje na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych i ludzi starszych, potrzebujących naszej pomocy. Duże przedsięwzięcie o charakterze lokalnym organizujemy współpracując z innymi szkołami, instytucjami i organizacjami.. Najważniejsze dla nas imprezy, które dały pozytywne efekty to m.in.:

 • Koncert charytatywny w Resursie Obywatelskiej na rzecz ludzi chorych na stwardnienie rozsiane z udziałem kilku szkół. Była to pierwsza w Radomiu akcja pomocy ludziom z tym schorzeniem.
 • Nasi wolontariusze uczestniczyli w festynie pod fontannami pod hasłem “Wspomnienia z wakacji” organizowanym z Centrum Aktywności Lokalnej. Były to występy artystyczne – tańce, śpiew. Pieniądze ze sprzedaży fantów zostały przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny dla chorej dziewczynki.
 • Byliśmy współorganizatorami koncertu charytatywnego w Resursie pod hasłem: “Pomóżcie chorym braciom” dla chłopców chorych na zanik mięśni. Wolontariusze zebrane pieniądze przekazali na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
 • Co roku organizujemy z IL.O i ZSP wyjazdy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie pod Łęblinem z okazji Mikołaja. Młodzież zawozi wychowanką ośrodka zabawki, maskotki, słodycze, artykuły szkolne i środki czystości.
 • W latach 2002-2005 współpracowaliśmy z Zakładem Opieki Lekarskiej dla Przewlekle Chorych. Młodzież odwiedzała chorych ludzi, czytała im książki, pomagała rozwiązywać krzyżówki, wychodziła na spacery, przygotowywała dla nich stroiki świąteczne.
 • Od wielu lat organizujemy w naszej szkole zabawy choinkowe dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Wolontariusze zajmują się dekorowaniem sali i przygotowaniem poczęstunku.
 • Przeprowadziliśmy kilka akcji jako pomoc dla uczniów chorych na nowotwór złośliwy. Była to zbiórka pieniędzy w naszej szkole oraz w szkołach zaprzyjaźnionych. Zorganizowaliśmy dyskotekę szkolną ze sprzedażą ciast.
 • Uczestniczyliśmy również w akcji “Piórnik”. Zebrane artykuły szkolne zostały przekazane dla Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Wolontariusze pomagają w trakcie imprez sportowych “Z podwórka do NBA”. Odbywają się na boisku przy naszej szkole.
Akcji o różnorodnej pomocy przeprowadzamy kilka w roku.

WOLONTARIAT – 2012/2013

Podjęte działania i ich realizacja.

1.wrzesień – styczeń: zbiórka korków dla trojga niepełnosprawnych i chorych dzieci z Radomia.

2.wrzesień – styczeń : zbiórka zabawek i książek w naszej szkole dla dzieci z domów dziecka.

3. październik : zbiórka żywności w supermarkecie Carrefour.

4.październik: zbiórka jedzenia dla Radomskiego Towarzystwa Pomocy Zwierząt w supermarkecie Carrefour.

5. listopad : sprzedawanie zniczy na cmentarzach w ramach akcji „ Znicz”.

6.listopad: udział wolontariuszy w warsztatach „ABC wolontariatu” w siedzibach Arki przy ulicy Chrobrego i Plac Stare Miasto.

7. grudzień : Świąteczna zbiórka żywności pod sklepem PSS Społem przy ul. Traugutta w Radomiu.

8. grudzień: uczestnictwo w Gali Wolontariatu z okazji Swiatowego Dnia Wolontariusza. Działalność naszego klubu na polu wolontarystycznym została doceniona na Gali i nagrodzona dyplomami.

9. grudzień : pomoc przy organizacji Wigilii na deptaku.

10. styczeń : udział wolontariuszy w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie naszej szkoły oraz miasta.
11. pomoc przy organizacji balu choinkowego w szkole podstawowej numer 2.

12. styczeń : organizacja Balu Wolontariusza, którego tematem przewodnim była „ Chata Polska „.

13. styczeń – luty : pomoc wolontariuszy w organizacji ferii dla dzieci w ramach akcji „ Ferie z Arką „

14. całoroczna pomoc wolontariuszy dzieciom i młodzieży z innych szkół w wyrównywaniu zaległości edukacyjnych oraz pomoc starszym i chorym osobom w sprzątaniu, robieniu zakupów itp.

WOLONTARIAT – 2010/2011

WOLONTARIAT W NASZEJ SZKOLE
Wolontariusze naszej szkoły angażują się w każdą możliwą akcję zarówno szkolną jak i miejską. Ponadto przez cały semestr pomagają w nauce dzieciom
z Radomskich Domów Dziecka.
To tylko niektóre:
*Październik 2010 – zbiórka artykułów higienicznych dla Hospicjum Królowej Apostołów przy ul. Wiejskiej. *15-17,22-24,29-31 Październik 2010 – wolontariusze zaangażowali się w akcję dla Radomskiego Towarzystwa Pomocy Zwierząt. Pod supermarketami Carrefour, Le Clerk i Real przez 3 weekendy października młodzież rozdawała ulotki zachęcające do zakupu artykułów dla zwierząt i o pozostawienie ich w specjalnych koszach do tego przeznaczonych.
*3 grudnia 2010 – Świąteczna Zbiórka żywności pod sklepem PSS Społem przy ul. Traugutta (nadzór p.profesor Marzena Zykubek i ksiądz Artur Piasek)
*6 grudnia 2010 – organizacja opieki nad dziećmi podczas zabawy choinkowej
w klubie G-2
*3,4,5 grudnia 2010 – zbiórka pieniędzy w supermarkecie Carrefour
dla fundacji Dziewczynka z zapałkami
*19 grudnia 2010 – organizacja i uczestnictwo wolontariuszy w Wigilii na deptaku
przy ul. Żeromskiego
*9 stycznia 2011 – udział w XIX FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – (na terenie szkoły i w mieście)
3 grudnia 2010- W Szkole Muzycznej przy ul. 25 Czerwca odbyło się Sympozjum Pt.: Wolontariat – pasja XXI wieku. Ilość miejsc była ograniczona . Z naszego liceum w Sympozjum wzięło udział 6 wolontariuszy. W pierwszej części Sympozjum – wykładowej- zostali zaproszeni specjaliści, którzy wygłosili wykłady na temat roli wolontariatu jako ruchu społecznego XXI wieku w służbie człowieka, społeczeństwa, państwa, Europy i świata. Zaprezentowano również e-wolontariat jako współczesną innowacyjną metodę działania na rzecz społeczeństwa. Drugą częścią sympozjum był Panel Dyskusyjny tzw. Platforma Trzeciego Sektora pod hasłem.: Karierowicz czy Filantrop- Czym kieruje się współczesna młodzież? Był on poświęcony zachęcaniu młodzieży dla angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, wyzwolenia w niej chęci do działania, aby chciało się chcieć działać. Jest to również próba odpowiedzi na to, jakimi przesłankami kierują się współcześni młodzi, czy wolontariat to dla nic kariera czy potrzeba serca. Trzecią częścią była część warsztatowa a nasi wolontariusze wzięli udział w warsztatach Pt . PAS czyli Pozarządowa Aktywność Społeczna oraz Wolontariat międzynarodowy szansą na lepszy rozwój. Sympozjum było wstępem do radomskich obchodów Światowego Dnia Wolontariusza przypadającego na dzień 5 grudnia. Z tej okazji również w szkole Muzycznej zorganizowano Galę Wolontariatu, podczas której zaprezentowano dotychczasowy dorobek Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka oraz Szkolnych Klubów Młodzieżowego Wolontariatu na polu woluntarystycznym. W tym celu odbyła się również promocja albumu obrazującego całość działań w poszczególnych latach.
Nasz Klub również został doceniony i uhonorowany podziękowaniem.

WOLONTARIAT – 2009/2010

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY…
Z wielką radością spieszymy donieść, iż w tym roku uczniowie naszej szkoły okazali się wyjątkowo hojni. Podczas 18 Orkiestry zebraliśmy 146 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za organizację zbiórki oraz wolontariuszom, którzy z zapałem zbierali pieniądze na rzecz podopiecznych fundacji. Mamy nadzieję, że zwyczaj ten na dobre wpisał się w historię naszej szkoły i nieustannie będziemy jego kontynuować.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA !!!
Dnia 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W piątek (4 grudnia), pod opieką p. Edyty Stępniewicz i p.Krystyny Nity wybraliśmy się 20 osobowa grupą wolontariuszy, świętować ten dzień.
Centrum Młodzieży Arka zorganizowała Grę Miejska pod hasłem “Wolontariusz pilnie poszukiwany”.
Po całej zabawie, był poczęstunek a potem odbyła się gala w resursie obywatelskiej.
Mimo iż nie wygraliśmy, wszystkim towarzyszył uśmiech i poczucie satysfakcji, że można być wolontariuszem, pomagać innym i świetnie się przy tym bawić.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI !!!
4 grudnia wolontariusze z kl.1b wraz z opiekunami SK PCK wzięli udział w ŚWIĄTECZNEJ ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI. Jest to już tradycja naszej szkoły. Wolontariusze chętnie uczestniczą w tej akcji. Tym razem żywność zbieraliśmy w PSS. Społem na ul. Traugutta 17A. Z pozyskanych od Banku Żywności produktów spożywczych, a także ze szkolnej zbiórki żywności zostały zrobione paczki i wręczone potrzebującym wsparcia uczniom z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Chcemy by każdy z nas mógł przeżyć Święta przy syto zastawionym stole.

ŚWIĘTO CHLEBA!!!
W dniu 5 września 2009r odbył się w naszej szkole konkurs organizowany przez Cech Piekarzy Radomia na najlepszy wyrób pieczywa.
Konkurs zorganizowany był we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej z okazji ŚWIĘTA CHLEBA
Wolontariusze naszej szkoły: Kasia Ciszewska, Kasia Czapczyńska i Adrian Cichawa z kl 2a uczestniczyli w tej imprezie i zajęli się jej organizacją.
Piekarze zaprezentowali i wystawili do konkursu swoje wyroby.
W komisji zasiedli:
* mgr inż. Anna Klachowicz– nauczyciel Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu (szkoli teoretycznie uczniów w zawodzie piekarza);
* dr Henryk Piesiewicz – redaktor działowy w Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym;
* mgr inż. Elżbieta Słowik – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie (zakład Przetwórstwa zbóż i Piekarstwa);

WOLONTARIAT – 2008/2009!

CHOINKA INTEGRACYJNA !
W dniu 7 lutego 2009 w naszej szkole odbył się bal integracyjny, który jest coroczną tradycją w naszej szkole.
Księżniczki, piraci, rycerze, indianie i inni przebierańcy opanowali w sobotę salę gimnastyczną X LO.
Zabawę przygotowali wolontariusze pod kierunkiem opiekuna szkolnego wolontariatu pani Krystyny Nity i Centrum Aktywności Lokalnej w Śródmieściu.
Zanim rozpoczęła się na dobre zabawa, małych gości i ich rodziców przywitał Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak i dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego Wiktor Karoń.
Obaj panowie musieli też wypić szklankę soku z cytryny i przegryźć plasterkiem cytryny pokazując szeroki uśmiech. Próba udała się znakomicie i wszyscy ruszyli
w tany.
Dzieci szybko włączyły się do wesołej zabawy. Pomagali im wolontariusze i panie
z Centrum Aktywności Lokalnej. Do konkursów zachęcała Anna Łęcka, od lat zajmująca się wolontariatem. Przebierańcy i ich rodzice tańczyli w kółeczkach, robili węże, pociągi. Był też czas na konkursowe zadania , a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

 

WOLONTARIAT – 2007/2008!
PODZIĘKOWANIE DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!

Uczniowie naszej szkoły brali udział w zbiórce pieniędzy na leczenie chorej dziewczynki – uczennicy I LO im. M. Kopernika. Mamy nadzieję, że zebrane pieniądze pozwolą na szybki powrót do zdrowia.

* W dniu 22.01.08 wolontariusze naszej szkoły pomagali w organizacji zabawy
w PSP Nr 2 im. H.Ch. Andersena. Przebrani za postacie z bajek bawili się wspólnie z młodszymi dziećmi.

 

Jubileusz 10 lecia X Liceum Ogólnokształcacego

Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego

Opiekun: mgr Dorota Molendowska

Koło rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2006 roku. Spotykamy się w każdą środę, aby poszerzać znajomość j. angielskiego, poznawać literaturę i kulturę brytyjską oraz przygotowywać się do egzaminu maturalnego. Oglądamy filmy w jęz. angielskim oraz słuchamy i tłumaczymy piosenki angielskich wykonawców. Każdy zainteresowany nauką j. angielskiego znajdzie tutaj coś dla siebie!
Koło obecnie liczy czterech uczestników.

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne

Opiekunowie: mgr Krzysztof Tomczyk
Od kilku lat w naszej szkole prowadzi działalność Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne “Galopki”, które 18 lutego 2003 roku zostalo zarejestrowane przez Oddział Miejski PTTK w Radomiu.

Celem koła jest:

 • organizowanie czasu wolnego młodzieży,
 • popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa,
 • szerzenie wiedzy ekologicznej,
 • popularyzacja odznak turystycznych,
 • rozwijanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu i jej związku z kulturą narodową,
 • kształtowanie umiejętności i nawyków uprawiania turystyki.

W każdym roku tradycyjnie pod koniec września organizujemy Rajd Integracyjny dla uczniów klas I. Rajd połączony jest z otrzęsinami pierwszaków. Organizujemy również “wycieczkę dla dziobaków”, czyli uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w poprzednim roku.
Ostatnio największym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły cieszą się wycieczki do Warszawy na nagrania programów telewizyjnych np. Szansa na sukces. Organizujemy wycieczki kilkudniowe dla chętnych uczniów z całej szkoły oraz pomagamy wychowawcom w załatwianiu spraw związanych z wycieczkami klasowymi. Nasze koło cieszy się wielką popularnością w szkole, a nasza działalność jest dobrze znana uczniom i nauczycielom.

Koło młodych inwestorów

Koło młodych inwestorów

Opiekun: mgr inż. Zbigniew Polis

W naszej szkole działa Koło młodych inwestorów. Jego zadaniem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pokonywanie stresu i próby bycia kreatywnym, młodym człowiekiem.
Koło młodych inwestorów bierze czynny udział w corocznym ogólnopolskim konkursie “Moje finanse – z klasy do kasy”. Poza tym w ramch koła organizowane są różnego rodzaju ciekawe spotkania z ludźmi związanymi z biznesem, politykami zajmującymi się problematyką rynku pracy i przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress