Pedagog opiekuńczy

Pedagog opiekuńczy– dr Paweł Borowiecki

Zadaniem pedagoga opiekuńczego jest:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych wśród uczniów.
 • Określenie i organizowanie różnych form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
 • Pomoc i wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów w zakresie wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działania na rzecz organizacji opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, z zakresu psychoedukacji, profilaktyki, rewalidacji.
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców.
 • Współpraca z takimi instytucjami jak: Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, PCPR, MOPS, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje.

Dni i godziny pracy pedagoga opiekuńczego:

Poniedziałki i środy Wtorki i czwartki
godz. 9.00 – 15.00 godz. 9.00 – 15.00
Daty: Daty:
09.09.2019 03.09.2019
11.09.2019 05.09.2019
23.09.2019 17.09.2019
25.09.2019 19.09.2019
07.10.2019 01.10.2019
09.10.2019 03.10.2019
21.10.2019 15.10.2019
23.10.2019 17.10.2019
04.11.2019 29. 10.2019
06.11.2019 12.11.2019
18.11.2019 14.11.2019
20.11.2019 26.11.2019
02.12.2019 28.11.2019
04.12.2019 10.12.2019
16.12.2019 12.12.2019
18.12.2019 07.01.2019
09.01.2019

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress