Pedagog opiekuńczy

Pedagog opiekuńczy– dr Paweł Borowiecki

Zadaniem pedagoga opiekuńczego jest:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 • Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych wśród uczniów.
 • Określenie i organizowanie różnych form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
 • Pomoc i wspieranie uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów w zakresie wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działania na rzecz organizacji opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, z zakresu psychoedukacji, profilaktyki, rewalidacji.
 • Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców.
 • Współpraca z takimi instytucjami jak: Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, PCPR, MOPS, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress