Samorząd

Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy na rzecz szkoły, całej społeczności uczniowskiej X Liceum z Oddziałami Integracyjnymi oraz na rzecz innych poprzez aktywny udział w działaniach szeroko pojętego wolontariatu.

W roku szkolnym 2020/21, podobnie jak w latach ubiegłych Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania zgodne z programem wychowawczym i profilaktycznym naszego liceum. Samorząd Uczniowski będzie:

1) upowszechniał wśród młodzieży znajomość ich praw i obowiązków;

2) kształtował i egzekwował odpowiedzialność za podejmowane zadania;

3) dbał o tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów;

4) dbał o tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;

5) starał się o stworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami;

6) podtrzymywał wieloletnie tradycje szkoły;

7) organizował akcje mające na celu integrację społeczności uczniowskiej;

8) promował szkołę;

9) organizował i zachęcał uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej, rozrywkowej i naukowej w szkole i poza nią;

10) reprezentował działalność SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami szkoły;

11) promował dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole;

12) promował i dbał o przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Monika Witkowska

1. Weronika Dalach klasa 3b – Przewodnicząca

2. Maja Moryto klasa 3d – Wiceprzewodnicząca

3. Maksymilian Grunwald klasa 3b – Sekretarz

4. Bartłomiej Bulski klasa 3b – Skarbnik

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress