Twoje dane – Twoja sprawa

Cele konkursu:

 • Plastyczno-graficzna realizacja przez uczniów hasła: „Chronię swoje dane osobowe”.
 • Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat ochrony własnych danych osobowych która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (m.in. na portalach społecznościowych).
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych zdolności uczestników konkursu.
 • Propagowanie zachowań pozytywnych.
 • Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczno-graficzne.
 • Promowanie zachowań podnoszących świadomość z zakresu ochrony danych osobowych.

Warunki uczestnictwa

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów X Liceum Ogólnokształcącego.
 • Udział polega na wykonaniu pracy plastycznej bądź grafiki komputerowej w formie plakatu zgodnej z celami konkursu.
 • Praca może mieć charakter plakatu, komiksu lub własnej wizji plastycznej.
 • Format prac: A4 oraz A3.
 • Technika wykonania: dowolna (malarstwo, rysunek, grafika).
 • Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko ucznia oraz klasa.

Prace należy wysyłać na adres mailowy: biuro@cab.com.pl do 11.01.2021 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28.01.2021 r. w Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Członkowie Jury przy ocenie prac wezmą pod uwagę:

 • zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową,
 • oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,
 • estetykę i formę pracy,
 • wartość artystyczną i techniczną pracy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress